SỬA CHỮA ÔTO

Dịch vụ

SỬA CHỮA

( 22-04-2014 - 11:11 PM ) - Lượt xem: 501

- Nhận sửa chữa tất cả các hệ thống từ lớn đến nhỏ: + Trung tu hoặc Đại Tu động cơ. + Trung tu hoặc Đại Tu Hộp số. + Sửa chữa hệ thống thắng. + Sửa chữa hệ thống truyền động. + Sửa chữa cầu xe. + Sửa chữa gầm xe. + Phục hồi hệ thống nhiếp. + Sửa chữa hệ thống điện. + Kiểm tra bạc đạn bánh xe.

- Nhận sửa chữa tất cả các hệ thống từ lớn đến nhỏ:

    + Trung tu hoặc Đại Tu động cơ.

    + Trung tu hoặc Đại Tu Hộp số.

    + Sửa chữa hệ thống thắng.

    + Sửa chữa hệ thống truyền động.

    + Sửa chữa cầu xe.

    + Sửa chữa gầm xe.

    + Phục hồi hệ thống nhiếp.

    + Sửa chữa hệ thống điện.

    + Kiểm tra bạc đạn bánh xe.