BẢO DƯỠNG

Dịch vụ

BẢO DƯỠNG

( 16-12-2015 - 09:24 PM ) - Lượt xem: 490

Dịch vụ bảo dưỡng xe đầu kéo hàng đầu tại Việt nam: Đầu kéo Mỹ, Đầu kéo Đức, Đầu kéo Nhật, Đầu kéo Hàn quốc, Đầu kéo Trung quốc. Đặc biệt là Đầu kéo Mỹ + Thay Nhớt động cơ. + Thay lọc động cơ. + Thay Nhớt hộp số. + Thay Lọc hộp số. + Thay Nhớt cầu. + Thay dầu thắng. + Thay nhớt làm mát động cơ. + Thay lọc dầu. + Bơm mở, bôi trơn các khớp truyền động. + Vệ sinh lọc gió......

- Dịch vụ bảo dưỡng xe đầu kéo hàng đầu tại Việt nam: Đầu kéo Mỹ, Đầu kéo Đức, Đầu kéo Nhật, Đầu kéo Hàn quốc, Đầu kéo Trung quốc. Đặc biệt là Đầu kéo Mỹ

    + Thay Nhớt động cơ.

    + Thay lọc động cơ.

    + Thay Nhớt hộp số.

    + Thay Lọc hộp số.

    + Thay Nhớt cầu.

    + Thay dầu thắng.

    + Thay nhớt làm mát động cơ.

    + Thay lọc dầu.

    + Bơm mở, bôi trơn các khớp truyền động.

    + Vệ sinh lọc gió......